KÄYTTÖEHDOT

4UProfit Oy:n palvelujen käytön yleiset ehdot:

 1. 4UProfit Oy:llä on oikeus tehdä muutoksia palveluvalikoimaan
 2. Tilauksen tekeminen edellyttää henkilötietojen luovuttamista 4UProfit Oy:lle. Tietojen ylläpidosta on laadittu rekisteri- ja tietosuojaseloste.
 3. Asiakas sitoutuu säilyttämään saamiaan tunnistautumistietoja erillään ja huolellisesti siten, etteivät ne joudu ulkopuolisen haltuun.
 4. Asiakas vastaa siitä, että hänellä on riittävät tekniset valmiudet 4UProfit Oy:n verkkopalvelujen käyttöön.
 5. Asiakas vastaa 4UProfit Oy:lle antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
 6. 4UProfit Oy:llä on oikeus kieltäytyä palvelun tarjoamisesta ja keskeyttää asiakkaan palvelu, jos
  1. lainsäädäntö tai viranomaismääräykset siihen velvoittavat
  2. on syytä epäillä, että palvelua käytetään luvattomasti tai väärin tai vastoin sopimusehtoja
 7. 4UProfit Oy ei takaa, että vihjattu kerroin on voimassa asiakkaan lyödessä vetoa.
 8. 4UProfit Oy ei vastaa 4UProfit Oy:n verkkopalvelujen käyttämisen yhteydessä aiheutuneista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta tai säästöjen menetyksistä.
 9. 4UProfit Oy:n antamia vihjeitä ei saa välittää eteenpäin kolmannelle osapuolelle.
 10. 4UProfit Oy ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuneesta 4UProfit Oy:n toiminnan tai 4UProfit Oy:lle internet-palveluja tuottavan tai välittävän yhtiön toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Sopijapuoli on velvollinen viivytyksettä ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä sekä esteen lakkaamisesta.
 11. 4UProfit Oy ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat kolmannen osapuolen (esim. teleoperaattori) palvelun tuottamisessa olleesta häiriöstä tai ettei palvelujen käyttö onnistu asiakkaan laitteilla.
 12. 4UProfit Oy ei vastaa verkkopalvelusivujen oikeudettomasta muuttamisesta aiheutuneista vahingoista.
 13. 4UProfit Oy ilmoittaa verkkopalvelujen hintoja koskevat muutokset palveluhinnastossa tai internet-sivuilla.
 14. 4UProfit Oy voi lähettää asiakkaille sähköisiä suoramarkkinointiviestejä, mikäli asiakas ei ole niitä erikseen kieltänyt.
 15. 4UProfit Oy:n palvelujen vihjeettömät päivät sisältyvät kokonaishintaan.
 16. Tilaus astuu voimaan 4UProfit Oy:n asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen lähetetystä tilausvahvistuksesta.
 17. Tilaajan ja tilauksen maksajan on oltava yli 18-vuotias.
 18. Tämä sopimus astuu voimaan, kun asiakas on hyväksynyt nämä sopimusehdot. Sopimus on voimassa toistaiseksi.
 19. Mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan Suomessa alioikeudessa. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Toimitusehdot

Maksutavat

Tuotteet ja niiden postikulut maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkokaupassa voidaan maksaa seuraavilla maksutavoilla PayPal:lla tai pankkisiirrolla tilillemme.