TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ General Data Projection Regulation 25.5.2018Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispvm: 05.06.2018
1. Rekisterinpitäjä
Nimi: 4UPROFIT Oy

Yhteystiedot:

Sepänkatu 3a A 7 80110 JOENSUU
Muut yhteystiedot:
0500 762852, info@4uprofit.fi


2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi:
Jarmo Vartiainen 

Yhteystiedot:
Sepänkatu 3a A 7 80110 JOENSUU


Muut yhteystiedot:
0500 762852, info@4uprofit.fi

3. Rekisterin nimi
4UProfit Oy:n asiakasrekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterissä on tietoa henkilöistä asiakassuhteen tai näiden potentiaalisen mahdollisuuden perusteella.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
* Asiakassuhteen hoitaminen ja palveluiden toteuttaminen asiakkaalle.
* Palveluistamme kertominen.
* Hoidetaan varausjärjestelmän tilauksiin tai sivuston lomakkeisiin liittyvää yhteydenpitoa. Asiakkaan luvalla sitä voidaan käyttää myös suoramarkkinointiin.
* Rekisteriin tietonsa luovuttaneet henkilöt ovat asiakassuhteessa rekisterinpitäjän kanssa.

5. Rekisterin tietosisältö HenkilöidenEtunimiSukunimiKatuosoitePostinumeroPostitoimipaikkaPuhelinnumeroSähköpostiosoite (pakollinen)Kysytään tarpeellinen tieto edellisistä vaihtoehdoista.

Rekisteri toimii myös sähköpostimarkkinoinnin asiakasrekisterinä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaiden henkilökohtainen ilmoitus.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@4uprofit.fi.

8. Tarkistusoikeudet
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot henkilökohtaisen tilaustunnuksen avulla.

9. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

10. Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

11. Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

12. Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen poistamme tiedot välittömästi tai ilmoitamme perustellun syyn miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10§) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti, eikä aineistoa voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

13. Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

14. Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

15. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

* Asiakkaalta itseltään asiakkuussuhteen syntyessä
* Asiakas on luovuttanut rekisteriin tallennetut tiedot rekisterinpitäjän käyttöön tilatessaan tuotteita tai osallistuessaan markkinointikampanjoihin

16. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan rekisterinpitäjän asiakassuhteiden hoitamiseen eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

17. Tahoja joille tietoja voidaan tarpeen mukaan luovuttaa

Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

18. Käsittelyn kesto

Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Asiakas voi myös itse vaikuttaa tietojen ajantasaisuuteen ja säilytysaikaan kohdassa Rekisteröidyn oikeudet kuvatuin keinoin. Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisessä.

19. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

20. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu suojattuun palvelimeen sekä varmuuskopioitu toiseen. Palvelimien tietoturva on aina ajantasalla ja tietoihin pääsevät vain valitut avainhenkilöt ja niiden tarkastelu vaatii järjestelmään kirjautumisen käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

21. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

22. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

23. Voidaanko tähän tietosuojalausekkeeseen tehdä muutoksia?
Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.